PolskiEnglish Deutsch

XXX lat Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka

 Jubileuszowe spotkanie członków Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka odbyło się w czasie obchodów tradycyjnych „Dni Olimpijczyka” w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Przyszło na nie wielu bardzo zasłużonych sportowców nie tylko dla regionu jeleniogórskiego, ale i dla naszego kraju.


Gospodarz obiektu, dyrektor muzeum Zbigniew Kulik powitał olimpijczyków: Andrzeja Żyłę – saneczkarza i bobsleistę, jego syna: Tomasza Żyłę – bobsleistę, Andrzeja Kozika – saneczkarza, Dawida Kupczyka – bobsleistę oraz Ryszarda Witke – skoczka narciarskiego, pozostałych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Szczególnymi gośćmi byli: Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radni miasta Karpacza: Irena Seweryn i Mieczysław Pajdzik oraz Wioleta Dereczenik Prezes Klubu Sportowego „Śnieżka”.

Po odczytaniu „Apelu Olimpijskiego” i oficjalnych przemówieniach, po wspomnieniach sportowców, niektórzy z nich przekazali do zbiorów muzealnych puchary, medale i gromadzone archiwalia.

Od olimpijczyka – bobsleisty Dawida Kupczyka otrzymano:
- srebrny medal z Mistrzostwach Świata Juniorów ( FIBT), Koenigssee 2003,
- puchar za II miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów, Koenigssee 2003,
- puchary z Mistrzostw Świata Juniorów, Koenigssee 2003.
Trzykrotny zwycięzca „Piegu Piastów” Stanisław Michoń przekazał swoje najcenniejsze trofeum, piękny, kryształowy puchar za wygranie pierwszego „Biegu Piastów” w 1976 r.

Olimpijczyk, a obecnie trener Andrzej Żyła podarował swoja kartę uczestnictwa z XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2006. Zaś jego szwagier Andrzej Rzepisko: pamiątkowy medal z zawodów bobslejowych z Karpacza – zima 1925-26 - 1 miejsce oraz medal nagrodowy – Saneczkowy Mistrz Polski Juniorek r. 1961.


Wyjątkowo cenny dar do muzeum przekazała Wioleta Dereczenik Prezes Klubu Sportowego „Śnieżka” – sanki wyczynowe z lat osiemdziesiątych XX w., po remoncie wykonanym przez pracownika technicznego klubu. Uzupełnią one duży zbiór sanek wyczynowych zgromadzony w muzeum, począwszy od tych pierwszych jeszcze bardzo prymitywnych z początku XX wieku.

Na zakończenie spotkania wybitni polscy sportowcy dokonali symbolicznego otwarcia swoich trofeów wystawianych w muzeum z gablotach. Szczególne miejsce na ekspozycji zajmują trofea; Ryszarda Witke – skoczka narciarskiego, Andrzeja Żyły – saneczkarza i bobsleisty, Artura Siwickiego – saneczkarza i Lecha Kozubka – skeletonisty.