Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Prawo: Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zarządzenie Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
nr DR-021/80/2016c z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie
maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 18. ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam niniejsze Zarządzenie które określa maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, zwane dalej „maksymalnymi stawkami opłat”, nakładanych na podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

§ 2. Maksymalne stawki opłat wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji, o których mowa w § 1:

 1. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 100 zł za jednorazowe udostępnienie.
 2. W postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – 120 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym.
 3. W postaci fotografii:
  • Za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 150 zł,
  • Za 1 m kw. W formacie większym niż określony w lit. a – 500 zł.
 4. W postaci papierowej:
  • Za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego w formacie A-4 – 30 zł,
  • Za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego w formacie A-4 – 20 zł.
 5. W sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1-5 – 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2024 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu