Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.muzeumsportu.org

 • Data publikacji strony internetowej: 2021.03.10
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022.03.14

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie”. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-14

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Zgłoś to do mailowo – muzemsportu@dolnyslask.pl, telefonicznie: 75 76 19 652. W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 14 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Muzeum Sportu i Turysytki w Karpaczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Muzeum Sportu i Turysytki w Karpaczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Kulik, muzeumsportu@dolnyslask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 76 19 652. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Dolnośląskie
  2. Karkonoski
  3. Karpacz
  4. Karpacz
  5. M. Kopernika 2
  6. 58-540

  Parking

  1. Nie mamy parkingu.
  2. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
  3. Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
  3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia prowadzą schody.
  2. Przy schodach znajduje się poręcz.
  3. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 90 centymetrów.
  4. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  5. Otwierają się na zewnątrz.
  6. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Schody

   1. schody drewniane z poręczami
   2. Ciąg schodów składa się z 15 stopni.
   3. Stopień ma wysokość 19 centymetrów.
   4. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
   5. Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

  Pomieszczenia

  1. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2024 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu