Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Karkonoski Klub Olimpijczyka

W lutym 1978 r. powołany został w Karpaczu Karkonoski Klub Olimpijczyka przy Muzeum Sportu i Turystyki. Klub zrzesza byłych zawodników, uczestników igrzysk olimpijskich, trenerów, działaczy sportowych, kibiców i sympatyków. Wśród 23 jego członków – założycieli było 10 olimpijczyków reprezentujących przede wszystkim sporty zimowe: narciarstwo (skoki i biegi), saneczkarstwo i bobsleje. Nie zabrakło również przedstawicieli już prawie zapomnianej i dzisiaj nie uprawianej w naszym kraju dyscypliny sportowej wywodzącej się z saneczkarstwa – skeletonów, jak i zawodników reprezentujących sporty letnie.

W skład pierwszej Rady Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka weszli: Andrzej Żyła – przewodniczący, olimpijczyk- saneczkarz, Zbigniew Kulik – wiceprzewodniczący, Muzeum Sportu i Turystyki, Halina Kanasz – wiceprzewodnicząca, olimpijczyk – saneczkarz, Alicja Jankowska – sekretarz, Urząd Miejski w Karpaczu, Antoni Witczak – skarbnik, Muzeum Sportu i Turystyki oraz Członkowie Zarządu: Andrzej Kozik – olimpijczyk – saneczkarz, Lech Kozubek – skeletonista, pięciokrotny mistrz Polski; Andrzej Piekoszowski – olimpijczyk – saneczkarz; Karol Pietrek – bobsleista; Ryszard Witke – olimpijczyk – skoczek narciarski. Członkami klubu są zostali również olimpijczycy: Teresa Bugajczyk, Janusz Darasz, Jan Kasielski, Mirosław Więckowski oraz Benedykt Augustyniak (lekkoatleta).

W roku 1979 Karkonoski klub Olimpijczyka był organizatorem II Ogólnopolskiego Sejmiku Działaczy Klubów Olimpijczyka w Karpaczu, w którym uczestniczyło prawie stu przedstawicieli klubów z całej Polski. Jego celem było podsumowanie działalności klubów olimpijczyka w Polsce w dziedzinie krzewienia idei olimpijskiej, upowszechniania sportu masowego,, dyskusja nad ich modelem organizacyjnym, wzajemna wymiana doświadczeń organizacyjnych oraz zaprezentowanie osiągnięć ówczesnego województwa jeleniogórskiego w sporcie, jak i pokazanie pracy klubu olimpijczyka na przykładzie gospodarza sejmiku – Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka. Środowisko sportowe Karpacza zaprezentowało swoje osiągnięcia sportowe na zimowych igrzyskach olimpijskich. Byli i obecni zawodnicy podzielili się swoimi wrażeniami ze startu na igrzyskach olimpijskich i z ważniejszych zawodów międzynarodowych. Głównym punktem obrad sejmiku była dyskusja nad modelem organizacyjnym klubów olimpijczyka w Polsce. Mówiono o metodach pracy w klubach, środkach stojących do dyspozycji oraz o ludziach, dzięki którym kluby realizować mogą swoje ambitne zamierzenia.

Najczęściej w klubach olimpijczyka organizowane są spotykania z olimpijczykami, mistrzami olimpijskimi i z tymi sportowcami, dla których start na igrzyskach olimpijskich nie zakończył się sukcesem, ale którzy z honorem reprezentowali barwy naszego kraju. Ta forma pracy jest prowadzona przez wszystkie kluby w Polsce, a jej poszerzeniem jest organizacja spotkań z trenerami i działaczami sportowymi. Na czoło zagadnień wysuwa się także działalność oświatowa prowadzona przez kluby, połączona z wyświetlaniem filmów o tematyce sportowej, ukazująca dorobek sportu polskiego. Bardzo popularnymi imprezami są konkursy wiedzy olimpijskiej, w których rywalizują uczniowie szkół w danych miejscowościach, co znacznie przyczynia się do pogłębiania wiadomości z dziedziny sportu i olimpizmu.

Na spotkaniach członków klubu prezentuje się także poszczególne dyscypliny olimpijskie, ale nie tylko. Są spotkania połączone z prezentacją wybitnych sportowców. Ważnym zadaniem w działalności klubu olimpijczyka, chociaż jeszcze nie w pełni docenianym, jest odpowiednie kształtowanie widowni sportowej. Jeszcze jedną formą pracy, bardzo ważną ze względów społecznych i humanitarnych jest opieka sprawowana nad olimpijczykami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, jak również nad grobami zmarłych olimpijczyków. Pożyteczną formą działalności jest też zakładanie podręcznych bibliotek i czytelni z literaturą i codzienną prasa sportową, krajową i zagraniczną.

W trakcie trwania sejmiku odbyło się też spotkanie ze złotym medalistą igrzysk olimpijskich w boksie Józefem Grudniem, zawody na sanko-rolkach oraz konkurs skoków na nie istniejącej już skoczni igielitowej „Strzelec” w Karpaczu w ramach obchodzonego w tamtym czasie XXX – lecia Budowlanego Klubu Sportowego „Śnieżka”. Decyzją Rady Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka honorowymi członkami tego klubu zostali: Józef Grudzień, Janusz Piewcewicz – ówczesny Sekretarz Generalny PKOl. i Tadeusz Olszański –redaktor sportowy. Zakończeniem obrad było spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiej Komisji PKOL i Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz przygotowany program artystyczny „Wieczór poezji olimpijskiej” w wykonaniu uczniów Liceum ogólnokształcącego w Karpaczu.

W miarę upływu czasu zmieniały się metody i środki pracy Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka, mające na celu propagowanie idei olimpijskiej. Praca klubu z działalności akcyjnej przekształciła się w bardziej ustabilizowaną. Plany pracy zakładały organizacje przynajmniej jednej imprezy w miesiącu. Działalność klubu skierowana została na pracę szkoleniowo-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Organizowane konkursy rysunkowe „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” dostarczyły wiele ciekawych prac, a przede wszystkim dużo satysfakcji dla ich autorów. W tym samym czasie ich starsi koledzy mogli wykazać się swoja wiedzą ze znajomości startów Polaków na igrzyskach olimpijskich. Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Starano się pokazać dzieciom i młodzieży, że sport to nie tylko sam wysiłek fizyczny i wynik, ale coś więcej. Równie ciekawą imprezą, której współorganizatorem został Karkonoski Klub Olimpijczyka był konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych „Wyścig Pokoju w oczach dziecka”. Zorganizowano go w związku z przebiegiem trasy 40 Wyścigu Pokoju przez ziemię jeleniogórską, wspólnie z Wojewódzką Komisją PKOl. w Jeleniej Górze i Kuratorium Oświaty i Wychowania. Nagrodzone i wyróżnione prace eksponowano w czasie trwania wyścigu w hotelu Orbis „Skalny” w Karpaczu oraz w Miejskim Ośrodku Kultury, jak i na trasie przejazdu wyścigu.

Dzięki temu, że Karkonoski Klub Olimpijczyka działa przy Muzeum Sportu i Turystyki istnieją sprzyjające warunki do pozyskiwania medali, pucharów, dyplomów i innych trofeów do zbiorów muzealnych. Z doświadczenia wiemy, że sportowcy rzadko kiedy chcą rozstawać się ze swoimi trofeami. Czynią wszystko, aby tę najwartościowszą rzecz, jaka jest zdobyty medal, mieć przy sobie i dla siebie. Zawodnik, który zdobył medale, za cenę najwyższych wyrzeczeń i poświęceń z reguły nie chce rozstawać się z nimi. Są one nieraz dla niego jedynymi pamiątkami i wspomnieniami pięknych i niepowtarzalnych przeżyć sportowych. Bardzo rzadko można znaleźć w zbiorach muzealnych kompletną kolekcję trofeów zdobytych przez znanego zawodnika. Nie wszyscy sportowcy, a jest ich na szczęście coraz mniej doceniają społeczną wartość zdobytego przez siebie medalu. Medal czy też trofeum wywalczone przez niego nigdy nie było i nie będzie żadną rekompensatą za włożona przez niego pracę, trud i poświęcenie. Jest zawsze mniej lub bardziej cenną pamiątką. Sukces odniesiony przez zawodnika jest jednak nie tylko jego osobistym sukcesem, jego niepowodzenie jest nie tylko jego porażką. Medal, trofeum, dyplom, które są eksponowane w muzeum mają swoją szerszą wymowę. Medal w muzeum oglądają dziesiątki tysięcy zwiedzających. Poza tym w tej placówce naukowej jest on odpowiednio zabezpieczony, opracowany i eksponowany. Muzea sportu gromadzą, opracowują naukowo, przechowują, konserwują i udostępniają dobra kultury w zakresie sportu i wychowania fizycznego. Prowadzą one działalność kulturalno-oświatową i propagandową w zakresie objętym zatwierdzonym statutem. Współdziałają w propagowaniu oraz upowszechnianiu kultury fizycznej z instytucjami, organizacjami, a także ze stowarzyszeniami o podobnych celach.

Dwie wybitne polskie saneczkarki: Teresa Bugajczyk i Halina Kanasz, członkinie Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka, które zakończyły swoje długoletnie kariery sportowe, przekazały swoje najcenniejsze trofea; medale olimpijskie, medale z mistrzostw Polski, Europy i świata, puchary, znaczki pamiątkowe itp. do zbiorów muzealnych w Karpaczu.

Ważnymi wydarzeniami w środowisku jeleniogórskim były spotkania, jakie odbyły się z olimpijczykiem Mirosławem Więckowskim oraz redaktorem Tadeuszem Olszańskim. Pierwszy z nich podzielił się swoimi przeżyciami sportowymi z bogatej kariery zawodniczej. Zaś dla Tadeusza Olszańskiego było to kolejne spotkanie autorskie, tym razem związane z jedną z jego książek „Fair Play”. Tytuł książki to aktualne hasło nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym. „Łatwo być fair w walce ze słabym przeciwnikiem, znacznie trudniej przestrzegać tych samych zasad w pojedynku z równorzędnym rywalem” – cytował autor, nawiązując dalej do słów wypowiedzianych 8 lipca 1984 r. w Poznaniu przez Juana Antonio Samarancha Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – „Byliśmy wszakże szczęśliwi, gdyby zasada czystej gry była naczelną zasadą również i w innych dziedzinach życia.

Na zaproszenie Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka przebywał w tej pięknej górskiej miejscowości jeden z najlepszych pięściarzy Polski Jerzy Kulej. Okazją do zaproszenia tego boksera do zimowej stolicy Karkonoszy było otwarcie w muzeum wystawy czasowej „Kartki z dziejów pięściarstwa w Polsce”. Była ona wcześniej eksponowana w Warszawie w czasie turnieju pięściarskiego im. Feliksa Stamma. Przygotowana została przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie z okazji 60-lecia Polskiego Związku Bokserskiego. Dwukrotny mistrz olimpijski nie przyjechał do Karpacza, jak to się mówi z pustymi rękoma. Wręcz przeciwnie, przywiózł ze sobą najcenniejsze medale i trofea zdobyte w czasie długoletniej kariery sportowej, między innymi: dwa medale olimpijskie, z Tokio 1964 r. i z Meksyku 1968 r., dwa złote medale z mistrzostw Europy, z Moskwy 1963 r. i z Berlina 1965 r. , oraz srebrny medal z Mistrzostw Europy w Rzymie w 1967 r. Udostępnił je do oglądania w czasie trwania wystawy w Karpaczu. Urządzona ekspozycja została bardzo życzliwie oceniona prze tego zasłużonego mistrza sportu. W podziękowaniu wręczony został mu medal pamiątkowy wybity z okazji 30-lecia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wieczorem w Karkonoskim Klubie Olimpijczyka odbyła się miła uroczystość. W uznaniu zasług w popularyzowaniu sportu krzewieniu idei olimpijskiej Jerzy Kulej został wyróżniony honorowym członkostwem Klubu. Ówczesny prezes Lech Kozubek wręczył dwukrotnemu olimpijczykowi legitymację członka honorowego nr 6 odznakę członkowską klubu oraz pamiątkowy puchar.

W lutym 1988 r. Karkonoski Klub Olimpijczyka uroczyście obchodził swoje X-lecie. Z tej okazji zorganizowano „Bal Olimpijczyka” w pensjonacie górskim „Orlinek”. Poza zabawą i konkursami urządzono na nim zbiórkę pieniędzy na Polski Fundusz Olimpijski. W kwietniu 1988 r. odbyło się zebranie członków Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka i Wojewódzkiej Komisji PKOl. w Jeleniej Górze z okazji tradycyjnych obchodów „Dni Olimpijczyka”. Wręczono na nim przyznane przez Polski Komitet Olimpijski odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym w propagowaniu idei olimpijskiej działaczom sportowym. Z okazji jubileuszu X-lecia działalności Karkonoski Klub Olimpijczyka w Karpaczu uhonorowany został srebrnym medalem „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. W zebraniu tym uczestniczył dr Stanisław Drążdzewski, członek prezydium PKOl. i członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, który omówił aktualne problemy krajowego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego. W spotkaniu tym wzięli również członkowie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Honorowym członkiem Klubu jest też Erwina Ryś – Ferens – olimpijka, najwybitniejsza polska panczenistka, wielokrotna mistrzyni Polski, medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw świata. 

W ostatnich latach działalność Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka uaktywnia się przede wszystkim w okresie obchodów tradycyjnych „Dni Olimpijczyka” obchodzonych w miesiącu kwietniu. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznał w dniu 19 marca 2002 roku Karkonoskiemu Klubowi Olimpijczyka Certyfikat nr 46.

W roku 2006 Klub był wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Klubem Sportowym „Śnieżka” w Karpaczu współorganizatorem inauguracji „Dni Olimpijczyka 2006” na terenie Dolnego Śląska. W kolejnych latach odbywały się spotkania ze zawodnikami sportowcami i trenerami reprezentującymi sporty zimowe z Dolnego Śląska.

W roku 2009 honorowym gościem na uroczystościach “Dni Olompijczyka” był Ryszard Witke – skoczek narciarski, dwukrotny uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich; Innsbruck 1964 i Grenoble 1968. Po zakończeniu kariery sportowej był on trenerem w MBKS “Śnieżka” Karpacz.

W roku 2010 w czasie obchodu “Dni Olimpijczyka” gośćmi w klubie byli: Dorota Dziatkowiec  oraz Stanisław MIchoń – oboje reprezentujący narciarstwo biegowe. Warto tutaj wspomnieć, iż Stanisław Michoń jest pierwszym zwycięzcą “Biegu Piastów” w 1976 r. W roku 2011 zorganizowane zostało spotkanie z Antonim Okniańskim – byłym terenerem polskich saneczkarzy w okresie, kiedy odnosili oni największe sukcesy sportowe.

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2021 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu